kruprathai.com=> พระเครื่อง -> พระพุทธคะยา
พระพุทธคะยาพระพุทธคะยา


สมัครลงประกาศพระเครื่อง ฟรี !!รับถ่ายรูปพระเครื่องติดต่อสอบถาม 087-613-1076 คุณพิษณุ


ร้านเช่า : -พระกรุสยาม
ดูพระเครื่องทั้งหมดของร้านเช่านี้ ->


พระเครื่องที่คล้ายกัน
เลือกเอาพระเครื่องที่มีความคล้ายคลึงกันออกมาแสดง เพื่อให้ท่านได้เลือกชมพระเครื่องอื่นๆที่มีความใกล้เคียงกัน


ไม่พบรายการ

ต้องการนำพระเครื่องลงในเว็บนี้ คลิกเพื่อสมัคสมาชิกกันก่อน


สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

เรื่องราวใหม่ที่คุณอาจยังไม่รู้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม ->

ติดต่อสอบถาม 087-613-1076 คุณพิษณุพระเครื่องถูกโหวด
จะ แท้หรือไม่ นั้นวัดได้จากความน่าเชื่อถือ ค่ายิ่งมาก ยิ่งมีความเป็นได้สูง

หลวงปู่ทวดรุ่นลอยน้ำปี2497
ชอบ หรือ ไม่ชอบ   จากความน่าเชื่อถือ : 221 ครั้ง
เมื่อ 2014-05-19 12:44:25


อนุสรณ์ 100 ปี สมเด็จพุฒาจารย์โต 22 มิถุนายน 2515
ไม่ชอบ หรือ ชอบ   จากความน่าเชื่อถือ : 31 ครั้ง
เมื่อ 2014-05-19 13:04:55


พระสมเด็จพิมพ์โบราณชินบัญชรแตกลายงา
ชอบ หรือ ไม่ชอบ   จากความน่าเชื่อถือ : 5 ครั้ง
เมื่อ 2014-05-19 13:05:20


เหรียญหมุนเงินหมุนทองหลวงปู่หมุน
ชอบ หรือ ไม่ชอบ   จากความน่าเชื่อถือ : 10 ครั้ง
เมื่อ 2014-05-19 14:48:08


หลวงพ่อทวด หลังเตารีด โค๊ด 413 เนื้อเงิน
ชอบ หรือ ไม่ชอบ   จากความน่าเชื่อถือ : 8 ครั้ง
เมื่อ 2014-05-19 14:54:14ติดต่อสอบถาม 087-613-1076 คุณพิษณุพระสมเด็จ หลวงปู่ทวด หลวงปู่ทิม พระปิดตา พระเหรียญ สมเด็จวัดระฆัง หลวงพ่อเงิน หลวงปู่แหวน หลวงพ่อทวด พระสมเด็จบางขุนพรหม หลวงพ่อปาน พระกริ่ง ของขลัง พระรูปหล่อ พระพุทธรูป เครื่องรางติดต่อสอบถาม 087-613-1076 คุณพิษณุติดต่อสอบถาม 087-613-1076 คุณพิษณุ


รับทำเว็บไซต์พระเครื่อง
รับทำเว็บไซต์พระเครื่องราคา 4,500 บาท
โทร. 087-6131076 คุณพิษณุ


รับทำเว็บไซต์พระเครื่อง 4,500 บาท


รับทำเว็บไซต์พระเครื่อง 4,500 บาท


รับทำเว็บไซต์พระเครื่อง 4,500 บาท


รับทำเว็บไซต์พระเครื่อง 4,500 บาท


FaceBook


พระพุทธคะยาพระพุทธคะยา

รหัสพระเครื่อง : 5875

ราคา 2500 -.


โหวดจากผู้เยี่ยมชม (คุณชอบ หรือ ไม่ชอบ)
0%
0%
ชอบ 0%     ไม่ชอบ 0%     จากความน่าเชื่อถือ : 0 ครั้ง    

เบอร์ติดต่อ 086-3862742 ติดต่อ คุณพงษ์พันธ์
 
 บทความใหม่ เหรียญขอเบ็ด หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
พระพิมพ์พุทธคยา
พระกรุที่จารึกคาถาหัวใจพระพุทธศาสนา
พระพิมพ์พุทธคยา กรุวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สร้างสมัยสมเด้จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991-2031)
 
เดิมพระพิมพ์พุทธคยานี้ พบเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย แถบแคว้นพิหารและเบงกอล  (ระฆัมปุระ,นาลันทาและพุทธคยา)  จัดเป็นพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นเป็นลำดับแรก ๆ ในพุทธศาสนา ศิลปะจัดอยู่ในหมวดศิลปะแบบราชวงศ์ปาละ (ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-17)  
 
พระพิมพ์พุทธคยานี้ ใต้ฐานจะมีจารึก คาถา เย ธมมา หรือที่เรียกกันว่าคาถาหัวใจพระพุทธศาสนาดังนี้
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต
เตสํจ โย นิโรโธจ เอวํ วาที มหาสมโณติ
แปลว่า ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุของธรรมเหล่านั้น และความดับของธรรมเหล่านั้น
พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้
ในพุทธประวัติ ผู้เผยแพร่พระวัจนะนี้เป็นองค์แรก คือพระอัสสชิ 1 ในพระปัญจวัคคีย์  ซึ่งได้เปล่งวาจา อันถือเป็นการอธิบายหลักของพระพุทธศาสนาจากพระตถาคต แจงเหตุของการหลุดพ้นแล้วของตน ด้วยคาถาบทสั้น ๆ นี้ แด่ อุปติสสะปริพพาชก ซึ่งต่อมาคือ พระสารีบุตร 
และอุปติสสะปริพพาชก   ก็ได้เอ่ยพระวัจนะนี้แด่สหายร่วมสำนัก คือ โกลิตตะปริพพาชก ซึ่งต่อมาก็คือ พระโมคคัลลานั่นเอง
 
คาถา เย ธมมานี้ เป็นการประกาศถึงเกียรติคุณแห่งพระพุทธศาสนา เป็นธรรมบทแรก ๆ ซึ่งมุ่งเข้าถึง จิตใจของผู้ที่ยังไม่เคยสัมผัสกับพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนการป่าวประกาศและเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปในดินแดนต่าง ๆ ดังนั้น จึงเป็นพระคาถาที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในอันที่จะจารึกอยู่บนพระพิมพ์ อันเป็นสื่อในการประกาศ “พระพุทธวัจนะ” ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจโดยทั่วกัน
 
อีกนัยหนึ่ง คาถา เย ธมมานี้ ยังเป็นเสมือนบทนำที่ทำให้ผู้ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ระลึกถึงคำสั่งสอนอื่น ๆ เป็นมนต์อันวิเศษ เพราะคาถานี้เอง จึงได้เกิดอัครสาวกทั้งสององค์ขึ้นมา อันได้แก่ พระโมคคัลลา และพระสารีบุตร 
 
    
      พระพิมพ์พุทธคยาที่พบในประเทศอินเดีย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13    ขวา พระพิมพ์พุทธคยา กรุวัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991-2031)
 
ในปี พ.ศ. 2475 สืบเนื่องจากมีการบุกรุกขุดค้นหาสมบัติในราชวังเดิม (วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์) ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระเจดีย์เป็นอันมาก ทางหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุในสมัยนั้น อันได้แก่ ราชบัณฑิตยสภา จึงออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการขุดค้นและบูรณะซ่อมแซมพระเจดีย์ ได้มีการค้นพบพระพิมพ์นี้ ในกรุวัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ ซึ่งพบในพระเจดีย์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   พระพิมพ์ที่จารึกคาถานี้สร้างด้วยเนื้อดีบุกผสม (เนื้อชินเงิน) มีขนาดสูงประมาณ 20ซม. และกว้างประมาณ 15 ซม. พุทธลักษณะใกล้เคียงกับพระพุทธเมตตา (พุทธศตวรรษที่ 12-13)  ที่ประดิษฐานอยู่ในมหาโพธิ์เจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นการค้นพบพระพิมพ์พุทธคยาที่จารึกคาถาหัวใจพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  
พระคาถานี้จารึกเป็นภาษาบาลี เป็นตัวเขียนด้วยตัวอักษรคฤนถ์  จารึกอยู่บริเวณด้านล่างใต้ฐานองค์พระ
ครั้นปี พ.ศ. 2500 จึงได้มีการค้นพบพระพิมพ์นี้ ที่กรุวัดมหาธาตุ และวัดราชบูรณะ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพุทธลักษณะแบบเดียวกับที่พบในกรุพระราชวังเดิม ทุกประการ 
 
พระพิมพ์พุทธคยาแบบห้อยพระบาท  ที่พบในจังหวัดกาญจนบุรี
 
ภายหลัง ยังได้พบพระพิมพ์พุทธคยานี้ที่ ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สร้างด้วยเนื้อตะกั่ว  แต่จะมีขนาดเล็กกว่า อีกทั้งองค์พระพุทธจะเป็นปางประทับห้อยพระบาท ซึ่งแตกต่างจากที่พบในประเทศอินเดีย และที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ก็มีจารึกคาถาหัวใจพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบพระพิมพ์นี้ที่กรุอื่น ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ในเวลาต่อมายังพบพระพิมพ์พุทธคยาที่จังหวัดลำพูน ศิลปะใกล้เคียงกับที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่สร้างด้วยเนื้อดินเผา  รวมไปถึงที่จังหวัดนครปฐมพบพระเนื้อดินเผาแบบพุทธคยาด้วยเช่นกัน แต่ไม่สวยงามเท่าที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
    
           พระพุทธเมตตา  พระพุทธรูปสร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ ราชวงศ์ปาละ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13  ประดิษฐานอยู่ในมหาโพธิ์เจดีย์ ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย   ส่วนด้านขวาพระพิมพ์พุทธคยา พบในกรุวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
พระพิมพ์พุทธคยา เป็นพระที่หาชมพระแท้ ๆ ได้ยากมากแล้ว อนึ่งผู้ที่เคารพบูชาในปัจจุบัน มักมีความศรัทธาในแง่ที่ว่า เป็นพระที่ตั้งบูชาเพื่อป้องกันอัคคีภัย ซึ่งเป็นค่านิยมที่มักจะเกิดขึ้นกับพระพิมพ์หรือพระแผงที่มีขนาดใหญ่ แต่ทั้งนี้จากหลักฐานที่กล่าวมาทั้งหมด พระพิมพ์พุทธคยาจึงมีความสำคัญยิ่งในแง่ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ศิลปะที่สวยงามอลังการ ผนวกกับจารึกอักษรโบราณอันแสดงถึงพระวัจนะ อันถือเป็นคาถาหัวใจพระพุทธศาสนา ยังเพิ่มคุณค่าให้แก่พระพิมพ์นี้เป็นอันมาก
จึงกล่าวได้ว่าพระพิมพ์พุทธคยา เป็นพระกรุที่สร้างสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณกาล   เพื่อเผยแพร่และแสดงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว
 


ร้านเช่าพระ : -พระกรุสยาม

ชื่อพระ : พระพุทธคะยา

ประเภทพระ : พระเนื้อดิน

ประเภทการขาย :

เมื่อวันที่ : 2020-05-10 18:56:19

จำนวนเข้าชม : 52 ครั้ง

ที่อยู่สำหรับติดต่อ

ชื่อผู้ประกาศ : พงษ์พันธ์ ถาเกตศรี

E-mail : maxy2823@gmail.com

โทร : 086-3862742

ที่อยู่ : @Line ID.steepmax2823 ต. บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เว็บไซต์ประกาศปล่อยเช่า พระเครื่อง

ลงพระเครื่องไม่จำกัดจำนวน :: สมัครสมาชิกที่นี่

สอบถาม : 087-613-1076 (กรุพระไทย)

   แสดงพระเครื่องทั้งหมดของศูนย์เช่านี้วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนฯ)

พระพุทธคะยา

พระสิบชาติ

มเหศวร สุพรรณบุรี

พระนาคปรก

แสดงความคิดเห็นต่อพระเครื่อง

พระพุทธคะยา

ชื่อของคุณ


เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นกรุณารอสักครู่...